Teikumi ar “jākontrolē”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu jākontrolē un citi no tā atvasināti vārdi.

Ķīnā ir jākontrolē un jāplāno ekonomikas pārkārtošanās process, pārstrādājot atkritumproduktus.
Diena, kad beidzot sapratu, ka man nav jākontrolē mana sieva - ka patiesībā man nevajadzētu un es nevaru viņu kontrolēt un ka, ja es mēģināšu, tas izjauks mūsu attiecības, bija diena, kad sākās mūsu laulība.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022