Teikumi ar “juridiskiem”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu juridiskiem un citi no tā atvasināti vārdi.

Šķiet, ka kopumā sievietes Grieķijā saskārās ar lielākiem juridiskiem ierobežojumiem nekā sievietes, kas dzīvoja grieķu kolonijās citur hellēnisma pasaulē, kas nav pārsteidzoši, jo sengrieķu polis bija gadsimtiem ilgi pastāvoši likumi un tradīcijas, kas noteica dzimumu dalījumu.
Ludviķi XI sauca par "zirnekli", jo viņš spēja ievilināt vājos muižniekus un ar dažādiem juridiskiem ieganstiem konfiscēt viņu zemes.
Līdz pat 18. gadsimtam Osmaņu valsts guva labumu no tā, ka pret ebrejiem un kristiešiem izturējās kā pret atsevišķiem juridiskiem subjektiem, nodrošinot tiem augstu juridiskās autonomijas un pašpārvaldes pakāpi (vienlaikus paliekot pakļautiem centrālajai valdībai).
Feminisma vai drīzāk feminisma nepieciešamības lielā ironija ir tā, ka sievietes nav "minoritāte", bet tomēr saskaras ar aizspriedumiem, vardarbību un juridiskiem ierobežojumiem. Savukārt Eiropas ebreji bija minoritāte visur, kur viņi dzīvoja.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022