Teikumi ar “jūdaisms”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu jūdaisms un citi no tā atvasināti vārdi.

Islāms ir tāda pati reliģiskā tradīcija kā jūdaisms un kristietība.
Visas sīriešu izcelsmes reliģijas - jūdaisms, mitraisms, zoroastrisms un kristietība - ir vienisprātis: debesu spēki, kurus komandēja erceņģelis Miķelis, sakāva Luzbela leģionus un nogrūda tos ellē, no kurienes tie var iznākt, lai kārdinātu cilvēci.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022