Teikumi ar “jauda”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu jauda un citi no tā atvasināti vārdi.

Tajā pašā laikā Eiropas rūpnieciskā jauda bija milzīga salīdzinājumā ar pārējo pasauli, izņemot Amerikas Savienotās Valstis, 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs, aptuveni no 1860. gada līdz 1914. gadam.
Tā vietā galvenais faktors bija tas, ka Amerikas Savienotajām Valstīm bija gigantiska rūpnieciskā jauda, kas pārspēja visas Eiropas lielvalstis kopā, un miljoniem svaigu karavīru, kurus varēja iesaukt vai iesaukt dienestā.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022