Teikumi ar “jātiekas”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu jātiekas un citi no tā atvasināti vārdi.

Tālrunis zvanīja atkal. Šoreiz runāja Ulvings, // "Nāciet, Robertsa kungs," viņš mudināja, "jums ar kādu jātiekas.
Pēc 1988. gada vēlēšanām, kad man bija jātiekas ar Ronu Braunu, manu kolēģi no Demokrātu partijas, es aizsūtīju pie viņa vienu no saviem palīgiem. Es domāju, ka, runājot ar viņu personīgi, es izskatītos neaizsargāts. Un, kopš es saslimu, Rons ir bijis ļoti laipns pret mani - viņš man bieži raksta un zvana. Esmu sapratis, ka politika un cilvēciskās attiecības ir ļoti atšķirīgas lietas. Es varu nepiekrist Rona Brauna idejām un tajā pašā laikā mīlēt viņu kā cilvēku.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022