Teikumi ar “jāpiemēro”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu jāpiemēro un citi no tā atvasināti vārdi.

Bija plašāk jāpiemēro impērijas tirdzniecības likumi.
Jaunā minimālā alga bija jāpiemēro astoņu stundu darba dienai, ko panāktu, aizstājot pašreizējās divas deviņu stundu maiņas ar nepārtrauktu astoņu stundu maiņu rotāciju. Šādā veidā uzņēmums iegūtu vairāk produkcijas, bet strādnieki strādātu mazāk stundu.
alegsaonline.com - 1998 - 2022