Teikumi ar “ņēmējiem”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ņēmējiem un citi no tā atvasināti vārdi.

Darba ņēmējiem pusdienas laika sākumā izmaksāja algu riteņkrēslos ar naudu, lai viņiem būtu laiks nopirkt pārtiku, pirms inflācija piespieda veikalu īpašniekus paaugstināt cenas pēcpusdienā.
Šajā gadījumā "sociālisti" bija sociālisti tikai tāpēc, ka viņi stingri iestājās par taisnīgu attieksmi pret darba ņēmējiem.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022