Teikumi ar “jakā”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu jakā un citi no tā atvasināti vārdi.

Zvanītājs bija jauns vīrietis Grendija vidusskolas jakā.
Labdarības organizācijā ierodas bezpajumtnieks, tērpies vecā, saplēstā jakā.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022