Teikumi ar “jātic”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu jātic un citi no tā atvasināti vārdi.

Jums ir jātic tikai pusei no šī apgalvojuma.
-Jums ir jātic. Dažreiz notiek brīnumi. Es to zinu.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022