Teikumi ar “jātiek”

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu jātiek un citi no tā atvasināti vārdi.

Vadītāja palīgam bija jātiek galā ar neapmierinātību, kas bija pārņēmusi darbiniekus, kuri jutās atstumti, jo uzņēmuma vadītāji tikko bija pārcēlušies uz jauniem birojiem tālu no noliktavas, kurā viņi strādāja.
Tādējādi Mezopotāmijas pilsētu-valstu un impēriju valdniekiem bija jātiek galā ar savu robežu sargāšanu no ienaidnieka, kuru viņi nespēja vajāt, vienlaikus saglabājot kontroli pār savām pilsētām.
Maķedonijā valdīja viens monarhs, taču šim monarham bija pastāvīgi jātiek galā gan ar saviem viltīgajiem radiniekiem, gan nelojālajiem augstmaņiem, kuri bieži vien sazvērējās, lai iegūtu sev lielāku varu.

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

alegsaonline.com - 1998 - 2022