Boeing 767

Boeing 767 ir Boeing ražota pasažieru lidmašīna. Boeing 767 ir liela lidmašīna, tomēr tā ir mazākā Boeing platizmēra lidmašīna (lidmašīna ar divām ejām), kas ir lielāka par Boeing 757, bet mazāka par Boeing 777. Pasažieri sēž pa divām sēdvietām šķērsām pa eju, pa trim sēdvietām šķērsām pa eju un tad pa divām sēdvietām šķērsām. Tajā var sēdēt ne vairāk kā 375 līdz 410 pasažieri.

Pirmā lidmašīna, American Airlines 11. reisa lidmašīna, kas 2001. gada 11. septembrī ietriecās Pasaules tirdzniecības centrā, bija Boeing 767.

Boeing 767 ekspluatē American, United, Delta, Continental, British Airways un citas aviokompānijas. 767 var būt Rolls-Royce, General Electric vai Pratt and Whitney dzinēji.

Boeing 767 tika ražots no 1981. gada un tiek ražots vēl šodien. Boeing aizstās 767 ar 787.

Austrian Boeing 767-300ERZoom
Austrian Boeing 767-300ER

Condor izmanto Boeing 767-300ERZoom
Condor izmanto Boeing 767-300ER


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3