Austrumu bloks

Ar terminu "Austrumu bloks" apzīmēja bijušās komunistiskās valstis Austrumeiropā un Centrāleiropā, tostarp Varšavas pakta valstis, kā arī Dienvidslāviju un Albāniju, kuras pēc 1948. un 1960. gada nebija pievienojušās Padomju Savienībai. Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padome (COMECON) organizēja ekonomisko sadarbību starp dalībvalstīm.

Sākotnēji komunistiskās valdības tika izveidotas galvenokārt vietās, kuras bija kontrolējušas un okupējušas "ass" valstis, pateicoties Padomju Savienības uzvarām Austrumu frontē (Otrajā pasaules karā). Šis process ietvēra plašu politisko un plašsaziņas līdzekļu kontroli, kā arī padomju pieeju emigrācijas ierobežošanai. Stingrāku kontroli veicināja tādi notikumi kā Josipa Broz Tito atdalīšanās un Berlīnes blokāde. Lai gan atsevišķās bloka opozīcijas frakcijās notika sacelšanās, piemēram, Ungārijas revolūcija 1956. gadā un Varšavas pakta iebrukums Čehoslovākijā, Mihaila Gorbačova perestroikas laikā lielākajā bloka daļā bija vērojama neefektivitāte un stagnācija pirms bloka sabrukuma. Padomju bloku izšķīra 1989. gada kontrrevolucijas.

Pew Research Center 2009. gadā veiktā aptauja liecina, ka 72 % ungāru un 62 % ukraiņu un bulgāru uzskata, ka viņu dzīve ir pasliktinājusies pēc 1989. gada, kad brīvie tirgi kļuva dominējoši. Pew Research Center 2011. gadā veiktā turpmākā aptauja parādīja, ka 45 % lietuviešu, 42 % krievu un 34 % ukraiņu atzinīgi novērtēja pāreju uz tirgus ekonomiku.

Politiskā situācija Eiropā aukstā kara laikā.
Politiskā situācija Eiropā aukstā kara laikā.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3