Purvs

Ģeogrāfijā purvs ir mitrāju veids. Tajā ir zālaugi, niedres, niedrāji, niedres, tīfes, grīšļi un citi zālaugi (iespējams, ar zema auguma kokaugiem) seklā ūdenī. Purvs atšķiras no purva, kurā ir lielāks atklātas ūdens virsmas īpatsvars un kurš parasti ir dziļāks nekā purvs. ASV terminu "purvs" lieto mitrāju apzīmēšanai, kurā dominē koki, nevis zālaugi un zemie lakstaugi.

Purva ūdens var būt salds, sāļš vai sāļš. Piekrastes purvi var būt saistīti ar estuārijām un gar ūdensceļiem starp piekrastes barjeru salām un iekšējo piekrasti. Estuāra purvu pamatā bieži ir augsnes, ko veido smilšaina grunts vai līču dūņas.

Purvi ir ļoti nozīmīgs savvaļas dzīvnieku biotops, kas bieži kalpo kā vairošanās vieta visdažādākajiem dzīvniekiem.



Floridas saldūdens purvsZoom
Floridas saldūdens purvs

Purvs Point Pelee, Ontario, KanādaZoom
Purvs Point Pelee, Ontario, Kanāda

Saistītās lapas




AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3